Om oss

Huvudsyftet med föreningen är att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras utveckling.

Föräldraföreningen och Rydbo skola vill att du som förälder tar aktiv del i ditt barns vardag. Vi vill att ni föräldrar skall känna er välkomna i verksamheten och vi lyssnar öppet på synpunkter och idéer.

Vi vill understryka att Ni som föräldrar är mycket viktiga. Ni står för den stabila grundtryggheten som bl.a. innebär markservicen hemma. Det är Ni som hjälper till så att skolväskan/utflyktsväskan blir packad, läxorna gjorda och att tider hålls.

För att alla barn och föräldrar skall ges möjlighet att bidra med ideer och åsikter väljs två föräldrarrepresentanter från varje klass. Minst en av dessa ska vara med på varje möte.

Styrelsen som valdes på årsmötet den 25 mars 2019 är: Ordförande: Sara Jägermo, Kassör: Jessica Larsson, Ledamot: Johanna Attling, Suppleanter: Anders Berg och Oskar Öberg. Valberedning: Emelie Montaigne och Veronica Lönnborg.

Alla medlemmar kan delta på Föräldraföreningens möten som hålls cirka 2 ggr per termin. Då diskuterar vi framför allt skolans situation och hur vi föräldrar kan medverka till en bättre skola.