Våra möten

Föräldraföreningen har möten ca 4-5 gånger per år.

Föreningen förväntar sig att klassrepresentanter näravarar vid alla möten och förmedlar information och idéer mellan föräldrar och föreningen.

Själklart är dock alla intresserade föräldrar varmt välkomna att delta på mötena!

Nästa möte är den 3 december kl 18.30 i matsalen -Välkomna!