Våra möten

Föräldraföreningen har möten ca 4-5 gånger per år.

Föreningen förväntar sig att klassrepresentanter näravarar vid alla möten och förmedlar information och idéer mellan föräldrar och föreningen.

Själklart är dock alla intresserade föräldrar varmt välkomna att delta på mötena!

Nästa möte är den 23 november kl 17.30 via Teams. Anmälan sker till Sara Jägermo sara@jagermo.se -Väl mött!
 
 

Mötesprotokoll

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013