Länken mellan skolan och hemmet

Rydboskolans Föräldraförening är en förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Vi vill bidra med positiva aktiviteter och insatser för att skapa bästa möjliga skolmiljö för våra barn och bidra till att skapa länets bästa skola. För det behöver vi alla föräldrars engagemang. Det gör vi genom kontinuerlig dialog med skolans ledning samt genom att ordna olika aktiviteter för barnen.

Föreningen bevakar att årsaktiviteter så som isspolning, skolavslutarfest, bokdisco mm blir av. Vi anordnar även andra aktiviteter så som Rommeresan mm för att skapa sammanhållning och upplevelser åt våra barn.

Föreningen deltar även med representanter i en samverkansgrupp med övriga föräldraföreningar i kommunen. Samverkansgruppen träffar regelbundet kommunens beslutsfattare för att framföra föräldrarnas syn på skolan samt jobba för att utveckla skolan i kommunen inom olika sakfrågor.

2017

Nästa möte i föräldraföreningen är 2017-09-04, kl 18.30.
Vi träffas i skolans Mastsal
Välkomna!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nästa möte

Välkomna på läsårets sista föräldraföreningsmöte kl 18.30 i skolans matsal.

Läs hela inlägget »

Föräldraföreningens årsmöte.

Läs hela inlägget »

Årets Rommeresa genomfördes den 9 januari och var uppskattad av många. Det var 2 st fullsatta bussar som gav sig av till Romme alpin och en härlig dag i skidbacken.

Läs hela inlägget »