Länken mellan skolan och hemmet

Rydboskolans Föräldraförening är en förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Vi vill bidra med positiva aktiviteter och insatser för att skapa bästa möjliga skolmiljö för våra barn och bidra till att skapa länets bästa skola. För det behöver vi alla föräldrars engagemang. Det gör vi genom kontinuerlig dialog med skolans ledning samt genom att ordna olika aktiviteter för barnen.

Föreningen bevakar att årsaktiviteter så som isspolning, skolavslutarfest, bokdisco mm blir av. Vi anordnar även andra aktiviteter så som Rommeresan mm för att skapa sammanhållning och upplevelser åt våra barn.

Föreningen deltar även med representanter i en samverkansgrupp med övriga föräldraföreningar i kommunen. Samverkansgruppen träffar regelbundet kommunens beslutsfattare för att framföra föräldrarnas syn på skolan samt jobba för att utveckla skolan i kommunen inom olika sakfrågor.

2016 > 09

Det var bra uppslutning på höstens första föräldraföreningsmöte med minst en representant från varje årskurs närvarande, härligt engagemang!
Bland annat fördelades några ansvarsområden ut för att få kraft i föreningens arbete.
Till exempel säkerställdes ansvaret för klassaktiviterna. Personer utsågs för dialog med skola och kommunen för bättre förutsättningar för våra barn.
Se protokoll från mötet.

Läs hela inlägget »