Länken mellan skolan och hemmet

Rydboskolans Föräldraförening är en förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Vi vill bidra med positiva aktiviteter och insatser för att skapa bästa möjliga skolmiljö för våra barn och bidra till att skapa länets bästa skola. För det behöver vi alla föräldrars engagemang. Det gör vi genom kontinuerlig dialog med skolans ledning samt genom att ordna olika aktiviteter för barnen.

Föreningen bevakar att årsaktiviteter så som isspolning, skolavslutarfest, bokdisco mm blir av. Vi anordnar även andra aktiviteter så som Rommeresan mm för att skapa sammanhållning och upplevelser åt våra barn.

Föreningen deltar även med representanter i en samverkansgrupp med övriga föräldraföreningar i kommunen. Samverkansgruppen träffar regelbundet kommunens beslutsfattare för att framföra föräldrarnas syn på skolan samt jobba för att utveckla skolan i kommunen inom olika sakfrågor.

2016 > 03

Ny styrelse valdes på årsmötet den 20160307. Styrelsen utgörs idag av Ordförande Jenny Svärd, Kassör Jessica Larsson,  Ledamot Johanna Atling

Läs hela inlägget »

Årsmöte i Rydboskolans Föräldraförening
När: 7 mars 2016, 18:00 – 20:00
Plats: Rydboskolans matsal
Välkomna på årsmöte i Rydboskolans föräldraförening.
Alla medlemmar, klassföräldrar och ni som vill bli medlemmar är varmt välkomna.
Vill du engagera dig så finns det lediga poster samt sysslor i föreningen att engagera dig i. Kontakta Johanna Atling (johanna_hagg@hotmail.com) för mer information.

Läs hela inlägget »