Länken mellan skolan och hemmet

Rydboskolans Föräldraförening är en förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Vi vill bidra med positiva aktiviteter och insatser för att skapa bästa möjliga skolmiljö för våra barn och bidra till att skapa länets bästa skola. För det behöver vi alla föräldrars engagemang. Det gör vi genom kontinuerlig dialog med skolans ledning samt genom att ordna olika aktiviteter för barnen.

Föreningen bevakar att årsaktiviteter så som isspolning, skolavslutarfest, bokdisco mm blir av. Vi anordnar även andra aktiviteter så som Rommeresan mm för att skapa sammanhållning och upplevelser åt våra barn.

Föreningen deltar även med representanter i en samverkansgrupp med övriga föräldraföreningar i kommunen. Samverkansgruppen träffar regelbundet kommunens beslutsfattare för att framföra föräldrarnas syn på skolan samt jobba för att utveckla skolan i kommunen inom olika sakfrågor.

2015 > 02

Välkommen på årsmöte i Rydboskolans föräldraförening. Mötet hålls i skolans matsal kl 18.30.  
På mötet representerar dels föreningens styrelse samt respektive klassrepresentanter. Men alla föräldrar är varmt välkomna att delta och bidra med tankar, inspel och engagemang och den omfattning av deltagande som passar just dig. Syftet med mötet är att besluta om fokus och insatser under kommande verksamhetsår.

Läs hela inlägget »