Länken mellan skolan och hemmet

Rydboskolans Föräldraförening är en förening för föräldrar med barn i Rydbo skola. Vi vill bidra med positiva aktiviteter och insatser för att skapa bästa möjliga skolmiljö för våra barn och bidra till att skapa länets bästa skola. För det behöver vi alla föräldrars engagemang. Det gör vi genom kontinuerlig dialog med skolans ledning samt genom att ordna olika aktiviteter för barnen.

Föreningen bevakar att årsaktiviteter så som isspolning, skolavslutarfest, bokdisco mm blir av. Vi anordnar även andra aktiviteter så som Rommeresan mm för att skapa sammanhållning och upplevelser åt våra barn.

Föreningen deltar även med representanter i en samverkansgrupp med övriga föräldraföreningar i kommunen. Samverkansgruppen träffar regelbundet kommunens beslutsfattare för att framföra föräldrarnas syn på skolan samt jobba för att utveckla skolan i kommunen inom olika sakfrågor.

2015

Nästa föreningsmöte hålls den 21/5 kl 18.30 i Rydboskolans matsal.
Alla föräldrar är varmt välkomna och vi hoppas även att minst en av klassrepresentanterna för resp årskurs har möjlighet att delta.

På agendan;
senaste nytt från samverkansgruppen
skolstart nästa termin - föreningens aktiviteter
senaste nytt mm

Varmt Välkomna

Läs hela inlägget »

Välkommen till disco som anordnas av åk 5
Discot äger rum fredagen den 17e april med start kl 18 för F-klass, 1 och 2 och 19.30 för åk 3-6.
Inträde 30 kr
alla pengar går självklart till åk 5s klassresa.

Varmt Välkomna
/Åk 5

Läs hela inlägget »

Välkommen på årsmöte i Rydboskolans föräldraförening. Mötet hålls i skolans matsal kl 18.30.  
På mötet representerar dels föreningens styrelse samt respektive klassrepresentanter. Men alla föräldrar är varmt välkomna att delta och bidra med tankar, inspel och engagemang och den omfattning av deltagande som passar just dig. Syftet med mötet är att besluta om fokus och insatser under kommande verksamhetsår.

Läs hela inlägget »

Vi är, tillsammans med Friskolan, nu nästan 200 personer som åker till Romme i år. Därför kan vi lägga till en extra buss och har då platser lediga. Vi öppnar för extraanmälning måndag 26 och tisdag 27 januari. Samma kod som meddelats tidigare.
 
Romme har nu 105 cm snö. Alla 29 nedfarter är öppna och alla 13 liftar går!

Läs hela inlägget »