Bli medlem i Föräldraföreningen

Medlemsavgiften i föreningen är 250 kr/familj. Pengarna går oavkortat tillbaka till barnen och miljön på skolan, genom olika aktiviteter eller inköp. Hur medlemsavgifterna kommer till bästa nytta bestäms löpande
under året av representanterna i föreningen.


Avgiften 250 kr/familj betalas in till PG 770917-3.
Ange barnets/barnens namn, klass(er) och kontaktuppgift (epost) på inbetalningen.


Förutom klassrepresentanter från varje klass söker vi även flera förtroenderoller för kommande läsår.

Vi behöver ditt engagemang!