Läsårets första föräldraföreningsmöte den 2016-09-19

Det var bra uppslutning på höstens första föräldraföreningsmöte med minst en representant från varje årskurs närvarande, härligt engagemang!
Bland annat fördelades några ansvarsområden ut för att få kraft i föreningens arbete.
Till exempel säkerställdes ansvaret för klassaktiviterna. Personer utsågs för dialog med skola och kommunen för bättre förutsättningar för våra barn.
Se protokoll från mötet.