Våra möten

Föräldraföreningen har möten ca 4-5 gåner per år.

Föreningen förväntar sig att klassrepresentanter näravarar vid alla möten och förmedlar information och idéer mellan föräldrar och föreningen.

Själklart är dock alla intresserade föräldrar varmt välkomna att delta på mötena!
Fråga er klasrepresentant när nästa möte är eller kontakta någon i styrelsen.VÄLKOMNA